Inspiratie: best practices

Leren van en met elkaar is de beste manier continu te verbeteren. Een slimme manier om van elkaar te leren is het delen van ‘best practices’. Ook kunnen inspiratievideo’s zorgen voor nieuwe ideeën. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.

Leren van elkaar Governance Code

Werken aan veiligheid

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert, heeft een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers (bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) de handen ineen geslagen. Samen hebben zij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) opgericht. Deze initiatiefnemers hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, door werkwijzen te harmoniseren en instrumenten te uniformeren. Daarbij wordt de hele bouwketen betrokken. Wat wij met concrete afspraken en acties hebben bereikt: quick wins, structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen.

Wat ging er mis? Hoe is het opgelost? De Governance Code Veiligheid in de Bouw heeft verschillende incidenten op een rij gezet. Zodat we van elkaar kunnen leren.

 Wij zeggen: ‘Alstublieft, gebruik onze kennis.’ Want wij willen dat iedereen zo gaat werken. Waarom zouden wij dan informatie bij ons houden? Op veiligheid concurreren wij niet.

Jan Heijmans

Praktijkvoorbeelden Arboportaal

Praktijksituaties en inspirerende aanpakken

Het stimuleren van een cultuur van gezond en veilig werken is een belangrijk onderwerp binnen verscheidene organisaties en branches. Een aantal organisaties heeft al stappen gezet om een cultuur van gezond en veilig werken verder te stimuleren om zo arbeidsrisico’s waar mogelijk verder te minimaliseren.

Daarom blijven wij het belang van een veilige werkplek continu herhalen om zo het bewustzijn te vergroten. Want het gaat uiteindelijk om de mindset, niet alleen om het hebben van een veiligheidscertificaat.

René Vanhommerig – GrausBouw
Hoensbroek

Project Gezond en veilig werkt

Gezond en veilig werkt!

Eén centrale plek met concrete handvatten voor het zelf organiseren van gezond en veilig werken.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in het kader van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken Het doe-het-zelfpakket Gezond en Veilig Werken ontwikkeld. Dit pakket bevat alle kennis en instrumenten die zijn ontwikkeld in het kader van het programma. Ook zijn goede praktijken verzameld.

Meer informatie

Doe het zelf pakket