Stappenplan naar de gewenste cultuur

Een campagne rondom bewustwording is geslaagd als er een nieuwe veiligheidscultuur ontstaat waarin we het gewenste gedrag terug zien. In het proces van de huidige cultuur naar de nieuwe cultuur is het belangrijk een aantal stappen te nemen. In het stappenplan worden deze stappen helder uitgelegd.

Download →

Bewust

De medewerker is zich bewust dat de nieuwe situatie beter is voor zichzelf en de organisatie.

Leren

De medewerker krijgt op een creatieve en inspirerende wijze informatie gepresenteerd over de nieuwe situatie en het gedrag dat daarbij hoort.

Kennis

Door herhaling van een sterke en duidelijke boodschap en de dialoog in de wandelgangen, slaat de medewerker het geleerde materiaal op.

Vaardig

Door middel van spelelementen en zelftests, herkent de medewerker de verschillende gedragingen bij collega’s en bij zichzelf.

Bekwaam

Door gecreëerde inzichten is de medewerker in staat in zijn eigen werksituatie en in zijn eigen team elementen aan te passen om tot de nieuwe situatie te komen.

Gewoonte

De medewerker en zijn team werken vanuit de nieuwe normen en waarden en maken uit zichzelf de juiste beslissingen die bijdragen aan de gewenste situatie.

Cultuur

Het merendeel van de organisatie werkt volgens de nieuwe normen en waarden. Dit is terug te zien in de zichtbare gedragingen, de processen en de systemen.

Bewust

De medewerker is zich bewust dat de nieuwe situatie beter is voor zichzelf en de organisatie.

Leren

De medewerker krijgt op een creatieve en inspirerende wijze informatie gepresenteerd over de nieuwe situatie en het gedrag dat daarbij hoort.

Kennis

Door herhaling van een sterke en duidelijke boodschap en de dialoog in de wandelgangen, slaat de medewerker het geleerde materiaal op.

Vaardig

Door middel van spelelementen en zelftests, herkent de medewerker de verschillende gedragingen bij collega’s en bij zichzelf.

Bekwaam

Door gecreëerde inzichten is de medewerker in staat in zijn eigen werksituatie en in zijn eigen team elementen aan te passen om tot de nieuwe situatie te komen.

Gewoonte

De medewerker en zijn team werken vanuit de nieuwe normen en waarden en maken uit zichzelf de juiste beslissingen die bijdragen aan de gewenste situatie.

Cultuur

Het merendeel van de organisatie werkt volgens de nieuwe normen en waarden. Dit is terug te zien in de zichtbare gedragingen, de processen en de systemen.