Handige tools op het gebied van veiligheid

Verschillende organisaties hebben tools ontwikkeld die kunnen helpen een veiligere werkplek aan te bieden. We werken samen aan veiligheid. Gebruik dus de tools die er al zijn en u kunnen helpen in uw eigen organisatie.

Life Saving Rules

Life Saving Rules voor in de bouw- en infrasector. Gebruik deze regels om in gesprek te gaan met medewerkers. Maak aan de hand van de regels afspraken met elkaar. Alleen na het maken van afspraken kunnen de medewerkers aangesproken worden op onjuist gedrag.

Download Life Saving Rules →

Kwartstool

In Nederland overlijden per jaar zo’n 2.000 mensen aan beroepsziekten, onder meer door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Dat aantal moet en kan omlaag.

Preventie is hier cruciaal, evenals gerichte aandacht voor gedrag op de werkvloer en het treffen van voorzorgsmaatregelen. TNO helpt bedrijven bij de ontwikkeling van stofvrije gereedschappen en werkomstandigheden.

Klik hier voor een handige tool met beheersmaatregelen →

Lees hier de TNO publicatie Stofvrij werken met kwarts →

Toolboxen

Werkgevers moeten volgens de Arbowet werknemers doeltreffend voorlichten over het werk in relatie tot arbeidsomstandigheden. In het kader van VCA** moet een bedrijf jaarlijks minstens tien toolboxmeetings houden. Volandis heeft voor verschillende onderwerpen gratis kant en klare toolboxen.

Volandis Toolboxen →

MijnVolandis

Een mijnVolandis omgeving voor bedrijven maakt onderdeel uit van onze dienstverlening. In dit portaal is het rapport Duurzame Inzetbaarheid beschikbaar. Gebaseerd op de resultaten van de DIA/PAGO’s in de afgelopen jaren. Hiermee krijg je onder andere inzicht in het werkvermogen van je werknemers en tools om zelf aan de slag te gaan. In mijnVolandis kun je ook gratis gebruikmaken van een aantal instrumenten, zoals de RI&E, de V&G Planner en Storybuilder.

Registreer MijnVolandis →

RI&E

De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kunnen maken. Is de RI&E gemaakt met dit instrument, dan is een toetsing niet verplicht voor bedrijven tot en met 25 werknemers.

RI&E Tool →

V&G Planner

Met de V&G-Planner kun je op eenvoudige en efficiënte wijze een V&G-plan maken van de uit te voeren werkzaamheden op het bouwproject. Dit doe met het BEM. De risico-inventarisaties die op deze wijze zijn geplaatst in het V&G-plan zijn te importeren en exporteren. Het uitwisselen van V&G-plannen en het samenstellen van één V&G-plan wordt hierdoor minder gecompliceerd.

V&G Planner →

Heijmans GO App

Binnen Heijmans is veiligheid een absolute must, want werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. Het is vanzelfsprekend dat we VCA gecertificeerd zijn. Maar veiligheid is meer dan het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s onder veilige omstandigheden werken. Want niemand wil een ongeval. Daarom is Heijmans gestart met het veiligheidsprogramma GO! (‘Géén Ongevallen’). Onderdeel van dit programma is een app die voor een groot gedeelte voor iedereen toegankelijk is. Gebruik de informatie die beschikbaar wordt gesteld!

Heijmans GO! →

Dura Vermeer SAVE App

Met deze app hebben Dura Vermeer-medewerkers toegang tot het melden van gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen, veilige situaties, ongevallen en meldingen van agressie en geweld. ​In SAVE kun je veel informatie terugvinden. Bijvoorbeeld over de voortgang van je melding, maar ook Toolboxen, Leren van Kaarten (in productie) en ​Nieuws (binnenkort beschikbaar). Om een melding te maken of te bekijken, moet je wel ingelogd zijn.

Dura Vermeer SAVE →

Generieke Poortinstructie

De Generieke Poortinstructie (GPI): één poortinstructie voor bouwplaatsen in Nederland. Het initiatief voor de GPI werd eind vorig jaar door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen.

Meer informatie over de Generieke Poort Instructie → 

Website Generieke Poort Instructie →

Onderlinge Werkplek Audit

Een bekend middel om veiligheid op de werkplaats aandacht te geven, is de werkplekinspectie: die voert u – of een van uw medewerkers – regelmatig uit. Maar, hierbij bestaat wel het gevaar van een soort ‘bedrijfsblindheid’: we doen het zo altijd, dus is het toch goed?

Om deze bedrijfsblindheid te voorkomen is de Onderlinge Werkplek Audit (OWA) een goed middel.
Bij een OWA nodigt u een Arbo-specialist van een collega-bedrijf uit om samen met u de bouwplaats te bezoeken. Het gaat  dan niet om een score, maar om de uitwisseling van kennis tussen bedrijven.

Download hier de Vragenlijst Onderlinge Werkplek Audit