Veiligheid en plichten werkgever

Als werkgever heeft u een aantal plichten die door de wet worden voorgeschreven. Deze plichten zijn op te splitsen in verschillende categorieën. Op deze pagina zetten wij op een overzichtelijke manier al deze plichten voor u uiteen.

Wet en regelgeving

Alle partijen in de bouw- en infrasector hebben te maken met wet- en regelgeving. Maar wat houden deze wetten en regels precies in? En waar vindt u de juiste informatie? In onderstaand overzicht linken wij naar de juiste websites.

Algemene Wet & Regelgeving

Bedrijven in de Bouw en Infra moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Er zijn ook andere regelingen, als Arbocatalogi en A-bladen, waar rekening mee gehouden moet worden.

Arbocatalogi Bouwnijverheid

De Arbocatalogus Bouw en Infra is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van de Cao Bouwnijverheid. In deze catalogus staan de door hen gemaakte

Bouwend Nederland Advies

Als ondernemer in de bouw & infra loopt u dagelijks tegen veel vragen aan. Vragen waarop u een snel en praktisch antwoord wilt. Maar hoe komt u bij de persoon die dat antwoord weet?

Wetgeving Arboportaal

Een overzicht van links naar wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Ieder bedrijf met werknemers in dienst moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak hebben uitgevoerd. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet.

Het opstellen van de RI&E kunt u met uw bedrijf zelf doen. In grotere organisaties is het opstellen en uitvoeren van de RI&E een wettelijke verplichten voor de preventiemedewerker. Bij kleinere bedrijven is het vaak de directeur zelf die verantwoordelijk is voor de RI&E.

Werknemers kunnen een goede bijdrage leveren aan het opstellen van de RI&E. Zij hebben tenslotte dagelijks met eventuele risico’s te maken en weten wat er op de werkvloer speelt. Door werknemers te betrekken, zullen zij waarschijnlijk ook eerder het belang zien van nieuwe maatregelen. Zo kunt u samen naar oplossingen zoeken die ook goed passen in de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Dáár moeten ze tenslotte vaak toegepast worden!

RI&E makkelijk gemaakt

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt eenmaal uitgevoerd en daarna zo nodig aangepast. De risico’s en de maatregelen die het bedrijf neemt worden vastgelegd in een plan van aanpak.

RI&E, wat houdt het precies in?

Wilt u weten wat een RI&E precies is? En wat de toegevoegde waarde is voor uw bedrijf?  We helpen je graag op weg in deze workshop! Tijdens de workshop leert u meer over de wettelijke kaders.

VCA Certificering

VCA staat voor Veiligheid – Gezondheid – Milieu Checklist Aannemers. VCA is een veiligheidsdiploma op het gebied van gezond en veilig werken. Er worden verschillende soorten VCA certificaten aangeboden.

Hoe en wat VCA?

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

Volandis VCA

VCA certificaat halen

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid is een samenwerkingsverband van 22 organisaties uit de Nederlandse industrie. Onze missie: werken in een risicovolle omgeving voor iedereen in de keten, van opdrachtverlening tot uitvoering, structureel veiliger en gezonder maken.

VCA certificaat